FÖRETAGET

spad arbetar med hus, stadsbyggnad och arkitekturpedagogiska projekt. Fokus ligger på hållbara livsmiljöer. I flera fall handlar uppdragen om medinflytande i planprocessen och att fånga brukarperspektiv vid gestaltning och programskrivning.

PROJEKT

Företaget ritar bostadshus, fritidshus och omgestaltar offentliga lokaler samt tar fram programunderlag till om-, och nybyggnationer inom stadsbyggnad och arkitektur.

PERSONER

Stefan Petersson är arkitekt utbildad på Chalmers och UdK Berlin. 2008 startade han KTH Arkitekturskolan, den första av sitt slag förberedande arkitektskola med uttalat syfta att bredda rekryteringen till arkitektutbildningen; KTH i Tensta. Arbetet resulterade i SA-priset 2012 (Stockholms Arkitektförening). 2021 belönades Järfälla kommun med det Internationella Arkitektunionens pris Golden Cube Award där företaget bidragit med sitt arkitekturpedagogiska arbete. Stefan Petersson innehar ett delat ordförandeskap i Rådet för Arkitektur och Barn (RAB) inom Sveriges Arkitekter. Han är inbjuden kritiker och anställd Universitetsadjunkt på KTH Arkitekturskolan i Stockholm. Idag driver han en studio med inriktning mot stadsbyggnad, landskap och kandidatexamen i arkitektur. Han undervisar i stadsbyggnadsteknik samt håller orienteringskursen för masterstudenter på KTH Arkitekturskolan.

Företaget samarbetar med ett flertal arkitektkontor i Sverige och utomlands.

UTMÄRKELSER

Karl Engvers stiftelse 2015
Japanstiftelsens stipendium 2015
Stockholms arkitekturpris 2012
Wernstedtska resestipendiet 2004

KONSULTFÖRSÄKRING

Företaget har en tecknad konsultförsäkring genom Sveriges Arkitekter

KONTAKT

stefan@spad.se

mobil: 0702-030565