spad

Företaget

spad arbetar i gränslandet mellan husprojekt, stadsbyggnad, undervisning, scenkonst och möbelformgivning. Arbetet tangerar kontrollplaner i byggprocessen och säkerställande av sociala hållbara miljöer. Uppdrag utförs inom verksamhetsutveckling, stadsplanering och arkitekturprojekt. I flera fall handlar uppdragen om medinflytande i planprocessen och att fånga brukarperspektiv vid gestaltning.

Projekten

Företaget ritar bostadshus och omgestaltar offentliga lokaler samt framtar gestaltningsunderlag till om-, och nybyggnationer inom stadsbyggnad och arkitekturdisciplinen.

Personer

Stefan Petersson är arkitekt utbildad på Chalmers och UdK Berlin. 2008 startade han tillsammans med dåvarande prefekt på KTH Arkitekturskolan, Erik Stenberg, KTH i Tensta (Tensta Arkitekturskola). Skolan är ett samverkansprojekt på KTH ABE-skolan (skolan för arkitektur och samhällsbyggnad), där syftet är att förändra gruppen sökande till arkitekturutbildningen. Arbetet resulterade i SA-priset 2012 (Stockholms Arkitektförening). Sedan flera år tillbaka sitter Stefan med i Sveriges Arkitekters arbetsgrupp för arkitektur i skolan (ARKiS). Idag är Stefan inbjuden kritiker och anställd Universitetsadjunkt på KTH Arkitekturskolan. Han driver en studio med inriktning mot stadsbyggnad, landskap och kandidatexamen i arkitektur.

Företaget samarbetar med ett flertal arkitektkontor såväl i Sverige som utomlands.

Utmärkelser

Karl Engvers stiftelse 2015
Japanstiftelsens stipendium 2015
Stockholms arkitekturpris 2012
Wernstedtska resestipendiet 2004

Konsultförsäkring

Företaget har en tecknad konsultförsäkring genom Sveriges Arkitekter