spad

FÖRETAGET

spad arbetar med stadsbyggnad, arkitektur och arkitekturpedagogiska projekt. Fokus ligger på hållbara livsmiljöer. I flera fall handlar uppdragen om medinflytande i gestaltningen och planprocesser i syfte att fånga användarens perspektiv och bygga socialt hållbart.

PROJEKT

Bostadshus

Fritidshus

Offentliga lokaler

Stadsbyggnad

Arkitekturpedagogik

PERSONER

Stefan Petersson arkitekt SAR/MSA och universitetsadjunkt på KTH Arkitekturskolan. Utbildad på Chalmers och UdK Berlin. Medgrundare av KTH i Tensta (2008-2018), förberedande arkitektskola med uttalat syfta att bredda rekryteringen till arkitektutbildningarna. Tilldelad SA-priset 2012 (Stockholms Arkitektförening). Järfälla kommun belönades 2021 av Internationella Arkitektunionens pris Golden Cube Award 2021. I vilket spad bidragit med sitt arkitekturpedagogiska arbete. Stefan Petersson innehar ett delat ordförandeskap i Rådet för Arkitektur och Barn (RAB) inom Sveriges Arkitekter.

Företaget samarbetar med ett flertal arkitektkontor i Sverige och utomlands.

UTMÄRKELSER

Karl Engvers stiftelse 2015
Japanstiftelsens stipendium 2015
Stockholms arkitekturpris 2012
Wernstedtska resestipendiet 2004

KONTAKT

stefan@spad.se

mobil: 0702-030565